AVG | privacyverklaring

Privacyverklaring conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van Jet Twijnstra

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Ik verwerk een aantal persoonsgegevens over jou, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij hebt verstrekt.
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres.

WAAROM IK JE GEGEVENS NODIG HEB

De hierboven genoemde persoonsgegevens heb ik nodig om met je te communiceren over cursussen, exposities en ander nieuws dat voor jou van belang kan zijn.

HOE LANG IK JE GEGEVENS BEWAAR

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Je persoonsgegevens verstrek ik alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via het contactformulier op mijn website. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken zal ik op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met me op via het contactformulier op mijn website.

Scroll to Top